საშულო განათლება

აშშ: ფლექსი  

მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა (ფლექსი) აძლევს შესაძლებლობას საქართველოს სკოლის 9, 10 და 11 კლასის მოსწავლეებს ისწავლონ ამერიკის საშუალო სკოლაში და იცხოვრონ მასპიძელ ამაერიკულ  ოჯახში. ფლექსის პროგრამა სრულად ფინანსდება ამერიკის სახელმწიფო  დეპარტამენტის მიერ და იმყოფება საქართველოს განათლების საერთაშორისო, ამერიკული საბჭოს იურისდიქციის ქვეშ. საქართველოს საშუალო სკოლის მოსწავლეებს პროგრამა წელიწადში სთავაზობს 50 სტიპენდიას (დაფინანსებას).სტიპენდიის მიმღები პირები უზრუნველყოფილი იქნებიან   სამგზავრო ბილეთით საქართველოდან  აშშ-მდე  და  უკან, ასევე ყოველთვიური ფულადი დახმარებით  ყოველდღიური ხარჯებისთვის. უფრო დეტალური ინფორმაცია შეიძლება მოიპოვოთ:http://www.americancouncils.ge/ge/