საბაკალავრო და სამაგისტრო განათლება

ჩეხეთის რესპუბლიკის სტიპენდიები


ყოველ წელს ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობა სთავაზობს 7 სტიპენდიას საქართველოს სტუდეტებისათვის, მათ შორის ორ  სტუდენტს აფხაზეთიდან. 2017/2018 აკადემიური სასწავლო წელს გამოყოფილი იყო ჩეხურ ენაზე სწავლის 4 სტიპენდია (ბაკალავრი, მაგისტრი) და ინგლისურ ენაზე სწავლის 3 სტიპენდია (ბაკალვრი, მაგისტრი). რეკომენდირებული სპეციალობებია: მედიცინა (ონკოლოგია, თუ არის შესაძლებლობა), ტექნიკური სფერო, საინჟინრო დარგი, ეკონომიკა,ჰიდროგეოლოგია, მეტეოროგია, საინჟინრო გეოლოგია, ქიმია ( სწავლება ჩეხურ ენაზე), ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა, ინფორმატიკა, გარემოს დაცვა, ენერგეტიკა (სწავლება ინგლისურ ენაზე). სტიპენდია ფარავს ყველა აუცილებელ ხარჯებს რაც უკავშირდება ჩეხეთის რესპუბლიკაში სწავლას და ცხოვრებას. დაფინანსების თანხა  რეგულარულად  იცვლება.   სტუდენტმა უნდა აირჩიოს შესაბამისი უნივერსიტეტი ჩეხეთში და შეავსოს ელექტრონული აპლიკაცია,ვებ-გვერდზე: http://registr.dsz.cz/registr.nsfარაუგვიანეს შესაბამისი სასწავლო წლის 30 სექტემბრამდე.ჩეხეთის რესპუბლიკის  უნივერსიტეტების სია,რომლებიც სთავაზობენ ჩეხურ და ინგლისურ ენებზე სწავლებას,შეგიძლიათ იხილოთ საიტზე : www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3.უნგრეთის დაფინანსების პროგრამები

უნგრეთის ადამიანური რესურსების სამინისტროსა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროებს შორის თანამშრომლობისა და მიმდინარე საგანმანათლებლო,გაცვლითი პროგრამების შედეგად, უნგრეთი სთავაზობს 50 ქართველ სტუდენტს დაფინანსებას.კერძოდ,10 სტიპენდია დასწრებულ და  დაუსწრებელ სწავლებისთვის (ნახევარ განაკვეთზე სწავლისთის) ბაკალავრისა და მაგისტრატურის პროგრამებში აგროკულტურის სფეროში, 10 სტიპენდია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მდგრადი განვითარების  სფეროში,5 სტიპენდია საექთნო საქმიანობაში,10 სტიპენდია ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების სფეროში,10 სტიპენდია წყლის რესურსების მართვაში,ეკონომიკის და ბიზნეს ადმინისტრირების.არსებობს უფასო პროგრამები დოქტორანტურაში. უნგრეთი ასევე სთავაზობს ქართულ მხარეს დაფინანსებას 5 ნებისმიერ  ინგლისურენოვან პროგრამებში.დაურწრებელზე  (ნახევარ განაკვეთზე სწავლა), ბაკალავრისა და სამაგისტრო პროგრამებზე გრძელდება ერთი წლის პერიოდით,ინგლისურ ენაზე. სტიპენდიის თანხა ფარავს სწავლის და საცხოვრებლის საფასურს უნგრეთში.ყველა აპლიკაცია უნდა იყოს გაგზავნილი ონლაინ აპლიკაციის სისტემის,ტემპუსის საზოგადოებრივ ფონდის,მეშვეობით მოცემულ საიტზე:http://www.tka.hu/international-programmes/2966/stipendium-hungaricum/ .აპლიკაციები ასევე შეიძლება გამოიგზავნოს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებების სამინისტროდან.დეტალური ინფორმაციისათივის დაგვიკავშირდით საიტზე: http://www.tka.hu/english.


ლატვიური სტიპენდიები

განათლებასა და მეცნიერებაში ორმხრივი შეთანხმებისა და თნამშრომლობის თნახმად ლატვიის სახელმწიფო განათლების განვითრების სააგენტო სთავაზობს სტიპენდიებს სტუდენტებსა და დოქტორანტებს(მკლევარებს) საქართველოდან მონაწილება მიიღონ ლატვიის უმაღლესი განათლების  საზაფხულო სკოლაში . .  ბაკალავრისა და მაგისტრატურის კურსები ფინანსდება 10 თვის განმავლობაში,ხოლო დოქტორანტებისთის 11 თვემდე.არის ძალიან ბევრი ინგლისურენოვანი სასწავლო პროგრამა.დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-გვერდზე: www.studyinlatvia.lv .სტიპენდია ფარავს სწავლისა და საცხოვრებლის საფასურს რიგაში. დაინტერესაებულმა კანდიდატმა უნდა შეავსოს აპლიკაცია მოცემულ საიტზე: www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships


თურქული სტიპენდიები

თურქეთის სტიპენდიები არის უმაღლესი განათლების სასტიპენდიო პროგრამა, ფინანსდება თურქეთის მთავრობის მიერ და  რომელიც შექმნილია საერთაშორისო სტუდენტებისთვის.პროგრამა სთავაზობს სტიპენდიებს ქართველ სტუდენტებს ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურაში, კვლებების სხვადასხვა  სფეროებში თურქულ უნივერსიტეტებში (სახელმწიფო/კერძო). სტიპენდია ფარავს  სწავლისა და საცხოვრებლის გადასახადს თურქეთში.დაინტერესებულმა სტუდენტებმა უნდა შეავსონ ონლაინ აპლიკაცია მოცემულ ვებ-გვერდზე: https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/. დეტალური ინფორმაცია პრგორამისა და მიმღები უნივერსიტეტების შესახებ  დევს საიტზე: http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/.ჩინეთის მთავრობის სტიპენდიები

ჩინეთის სამთავრობო სტიპენდია არის პროგრამა რომელიც დაარსებულია და  სრულიად ფინანსდება ჩინეთის მთვრობის მიერ. შეთნხმების თნახმად ,რომელსაც ხელი მოაწერა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის განათლების სამინისტრომ,ჩინეთის მთავრობა სთავაზობს 20 სრულ სტიპენდიას ქართველ სტუდენტებს. 279 უნივერსიტეტი არის ჩართული ამ სასტიპენდიო პროგრამაში.პროგრამა ფარავს სხვადახვა სასწავლო სფეროებს ბაკალავრის,მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათის. პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ საიტზე: http://mes.gov.ge/uploads/china16.pdf