სადოქტორო განათლება / სამეცნიერო საქმიანობა

სადოქტორო განათლება / სამეცნიერო საქმიანობა
ერვო კავშირი ЕС ЕК
ჰოროზონტი 2020
ჰოროზონტი 2020 არის ყველაზე მსხვილი კვლევითი და ინოვაციური პროგრამა ევროკავშირში,დაახლოებით 80 მილიარდი ევროს დაფინანსებით, ხელმისაწვდომი 7 წლის განმავლობაში (2014-დან 2020 წლამდე).
2016 წლის,29 აპრილს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დაიდო ხელშეკრულება,რომ საქართველო მიიღებს მონაწილეობას პროგრამაში „ჰორიზონტი 2020“ – რომლის ფარგლებშიც მიმდინარეობს სამეცნიერო კვლევითი და ინოვაციური სამუშაოები.ქართველ მკვლევარებსა და ინოვატორებს მიეცემათ მონაწილეობის საშუალება „ჰორიზონტი 2020“ პროგრამაში იმავე პირობებით რითაც სარგებლობენ მათი კოლეგები ევროკავშირის და სხვა ასოცირებულ ქვეყნებიდან.

ჰორიზონტი 2020 შეიცავს 3 ძირითად განყოფილებებს: წამყვანი მეცნიერების,ინდუსტრიული ხელმძღვანელობისა და სოციალური გამოწვევები. ევროპული კომისია გამოყოფს დაფინანსებას სამივე განყოფილებისათვის და კონკურსები არის გამოცხადებული შესაბამისად ინდივიდუალურ მკლევარისთვის,მკვლევართა ჯგუფებისთვის,მეცნიერული ორგანიზაციებისთვის და ა.შ. გრანტის მისაღებად ,პროექტის იდეები უნდა იყოს წარდგენილი ევროკომისიის წინაშე.დეტალური ინფორმაცია შეგიძილათ იხილოთ გვერდზე: http://horizon2020.ge/ ან https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/.

აშშ
ფულბრაიტის გაცვლითი პროგრამა
ფულბრაირის მეცნიერების გაცვლითი პროგრამა წარმოადგენს როგორც ხარისხის არ მინიჭების ასევე პოსტდოქტარანტურის სასტიპენდიო პროგრამას უმცროსი და უფროსი მკვლევარებისათვის, უნივერსიტეტის ლექტორებისა და ექსპერტებისათვის, საქართველოს აკადემიური ინსტიტუტებიდან, რომლებსაც აქვთ პოსტდოქტურანტურის კვლევების , ლექციების ჩატარების სურვილი ან განაგრძონ ლექციების და კვლევების წარმოება ამერიკაში. პროგრამის ხანგრძლივიბა შეადგენს 3 თვიდან 6 თვემდე.
ყველა კანდიდატი უნდა ირიცხებოდეს საქართველოს ერთ-ერთ უნივერსიტეში ან კვლევით ინსტიტუტში.
მრავალფეროვანია სფეროების არჩევანი და პროგრამა მოიცავს თითქმის ყველა სფეროს .აპლიკანტებს უნდა ჰქონდეთ დოქტორანტის ხარისხი კვლევის/ლექციის წაკითხვის სფეროში ან მაგისტრის ხარისხი ევროპული ან ამერიკული უნივერსიტეტისგან.დაინტერესებულმა პირებმა უნდა შეიტანონ ონლაინ განაცხადი ბმულზე: https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars.

აშშ
აშშს შესწავლის ინსტიტუტების პროგრამა.
ამერიკული ინსტიტუტების შესწავლა,მრავალეროვნული ჯგუფებისთვის,გამოცდილი პედაგოგებისათვის და სხვა გამოცდილი სპეციალიტებისათვის ტარდება სხვა სხვა კოლეჯებში, უნივერსიტეტებში და ინსტიტუტებში შერთებული შტატების მთელ ტერიტორიაზე 6 კვირის განმავლობაში. თითოეული ინსტიტუტი მოიცავს ოთხ კვირიან აკადემიურ საცხოვრებელ კომპონენტს და ორ კვირიან ინტეგრირებული სწავლის ტურს. კვლევა ტარდება აშშ-ს შესწავლის შემდეგ თემებზე: თანამედროვე ამერიკული ლიტერატურა, ჟურნალისტიკა და საყოველთაო მასობრივი მედია, რელიგიური პრიულარიზმი შეერთებულ შტატებში,საზოგადოება და კულტურა აშშ-ი, შიდა პოლიტიკა აშშ-ი და პოლტიკური კრედო აშშ-ი.
პროგრამა ფარავს ყველა ხარჯს,მათ შორის; პროგრამის ადმინისტრირება,საგზაო ხარჯებს აშშ-ს ტერიტორიაზე და სახმელეთ ტრანსპორტს,წიგნებს,კულტურულ ღონისძიებებს,საცხოვრებელს,საფოსტო ხარჯებს და სხვადასხვა ხარჯებს.
კანდიდატი უნდა იყოს კარიერული ზრდის საშუალო დონეზე,ჩვეულებრივ 30-50 წლის ასაკის, ისინი უნდა იყვნენ ძალიან მოტივირებულნი და გამოცდილი მეცნიერები, უმაღლესი სასწავლებლის დაწესებულების ან კვლევითი ინსტიტუტების პროფესიონალები ( ანალიტიკური ცენტრი,--- და ა.შ.). დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: http://georgia.usembassy.gov/resources/programs/exchange-programs/susi3.ht

შვეცარიის მთავრობის ფრიადი სწავლის სტიპენდია
შვეცარიის მთავრობა სთავაზობს სტუდენტებს საქართველოდან მიიღონ სადოქტორო სტიპენდია შვეცარიის 10 კანტონის ერთ-ერთ უნივესიტეტში (ბაზელის, ბერნის, ფრიბურგის ჟენევის, ლოზანის, ლუცერნის, ნევშატელის, სანკტ-გალენის, ცურიხის, ლუგანოს უნივერსიტეტებში), შვეცარიის ორ ფედერალურ ტექნოლოგიურ ან საჯარო სწავლის და კვლევით ინსტიტუტებში.
დაფინანსება ფარავს განათლების, შვეცარიაში ცხოვრების ხარჯებს. სტიპენდიის შესახებ, დეტალური ინფორმაციის მიღბა, შესაბამის კრიტერიებზე და განცხადის მიღების პროცედუარაზე შესაძლებელია:www.eda.admin.ch/tbilisi.აშშ
UGRAD პროგრამა
სტუდენტების გაცვლის საერთაშორისო პროგრამა (Global UGRAD) ფინანსდება აშშს სახელმწიფო დეპარტამენტის განათლების და კულტურის ბიუროს მიერ (ECA). ამ საერთაშორისო საგანმანათებლო და კულტურულ პროგრამას ჩაჰყავს მომავალი ლიდერები აშშ-ში რომ გაეცნონ ამერიკის განათლების სისტემას, გაიღრმავონ თავიანთი ცოდნა და შეისწავლონ ამერიკის კულტურა და ღირებულებები. ასევე მათ ეძლევათ შესაძლებლობა გაუზიარონ თავისი ქვეყნის კულტურა და ტრადიციები ამერიკის ხალხს.
ეს დაფინანსება ფარავს საერთაშორისო მოგზაურობის, სწავლის,საცხოვრებელის ხარჯებს, მცირეოდე ყოველთვიურ სტიპენდიას და აფინანსებს წიგნების შესასყიდ ხარჯებს.
უფრო დეტალურ ინფორმაციას Global UGRAD პროგრამის შესახებ შეგიძლიათ მოიპოვოთ: http://www.worldlearning.org/what-we-do/global-ugrad/. ხოლო ონლიან სააპლიკაციო ფორმა სტუდენტებისთვის (როდესაც კონკურსი ღია არის): http://exchangeprograms.worldlearning.org.