შეხვედრა შვეიცარიის ელჩთან

21 February 2013

შეხვედრაზე განხილული იყო მიმდინარე და სამომავლო პროექტები, ასევე შვეიცარიის როლის მნიშვნელობა კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით დარეგულირების მიმრთუელბითდა მათი მზადყოფნა ამ პროცესში გრძელვადიანი მონაწილეობის შესახებ.

"შვეიცარია მნიშვნელოვან შუამავლის როლს ასრულებს რუსეთ - საქართველოს ურთიერთობებში და მასპინძლობს ჟენევის მოლაპარაკებებს. ცხადია, მისი როლი მომავალშიც მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს მშვიდობის მშენებლობის საქმეში", - აღნიშნა ქეთევან ციხელაშვილმა.