რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის განცხადება

26 August 2013

განვლილმა წლებმა ცხადყო ამ გადაწყვეტილებისა და მის შემდგომ განვითარებული მოვლენების შედეგი: საბოლოოდ ვერც ერთმა მხარემ მიაღწია დასახულ მიზანს.

განცხადების სრული ტექსტის სანახავად იხილეთ ბმული