2013 წლის ანგარიში

3 January 2014

უმცირესობების ინტეგრაციის მიმართულებით სახელმწიფო აპარატის მიერ გაწეულ საქმიანობას.

ანგარიშის სრული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ მოცემულ ბმულზე