ქეთევან ციხელაშვილმა ჟურნალში "საქართველოს ევროპული გზა" სტატია გამოაქვეყნა

30 July 2014

სტატიაში საუბარია საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციაზე, როგორც კონფლიქტების მოგვარების ერთ-ერთ გასაღებზე.

სტატია შეგიძლიათ იხილოთ მოცემულ ბმულზე: "ევროპული ინტეგრაცია საქართველოსთვის კონფლიქტის მოგვარების ერთ-ერთი გასაღებია"