პაატა ზაქარეიშვილი წერილი ახალი ამბების სააგენტო „newposts.ge”-ს

29 January 2015

სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ახალი ამბების სააგენტოს თხოვნით მიმართა, რომ სიძულვილის ენის, ეროვნული, ეთნიკური თუ რელიგიური შუღლის შემცველი ინფორმაციის გავრცელებამდე მხედველობაში მიიღონ, როგორც საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფების კონსტიტუციური უფლებები, აგრეთვე გაითვალისწინონ საერთო ევროპული მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით.

წერილის სრული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ მიმაგრებულ ფაილში.