კონტაქტი

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
_______________________________________

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მისაღები: (995 32) 228 12 48

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილის მისაღები: (995 32) 2 92 26 33

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი - ნინო ნოზაძე: (995 32) 2 99 98 05

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საკითხთა და სამოქალაქო ინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროსი - ზვიად ზვიადაძე: (995 32) 2 99 02 06

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი - თინათინ ღოღელიანი: (995 32) 2 92 32 99

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური  (995 32) 2 93 17 45
_______________________________________

მის: ინგოროყვას ქ.7, თბილისი 0114,  საქართველო

ფაქსი:(995 32) 2 92 16 50

ელ.ფოსტა: press@smr.gov.ge