მინისტრის მოადგილე

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე - შოთა რეხვიაშვილი

 

დაბადების თარიღი: 23.08.1966 წელი
დაბადების ადგილი: ონი, საქართველო
 
 

განათლება:

1988-1993 წწ - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი

 

სამუშაო გამოცდილება:

01.12.2021 - დღემდე - შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე

20.08.2018 - 30.11.2021 წწ  - ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებული

31.07.2014 - 20.08.2018 წწ - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის მოადგილე

2012-2013 წწ - საქართველოს მთავარი პროკურატურა - საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე

11.11.2012 - 30.11.2012 წწ - საქართველოს მთავარი პროკურატურა - ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის დეპარტამენტის უფროსი

2009-2010 წწ - საქართველოს მთავარი პროკურატურა - შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში, საგარეო დაზვერვის სპეციუალურ სამსახურში თავდაცვის და სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

2008-2009 წწ - საქართველოს მთავარი პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში, საგარეო დაზვერვის სპეციალურ სამსახურში თავდაცვის და იუსტიციის სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის იუსტიციის სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს უფროსი                                                                                

2004-2008 წწ - ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურა - საოლქო პროკურორი

17.05.2004 - 21.05.2004 წწ. - საქართველოს გენერალური პროკურატურა - ფინანსთა სამინისტროში სისხლისსამართლებრივი დევნის კანონიერებაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის ფინანსთა სამინისტროს თბილისის ტერიტორიულ ორგანოებში სისხლისსამართლებრივი დევნის კანონიერებაზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი

2003-2004 წწ. - საქართველოს გენერალური პროკურატურა - ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტში გამოძიებაზე საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების უფროსი

28.02.2003 - 19.11.2003 - საქართველოს გენერალური პროკურატურა - საქართველოს გენერალური პროკურორის უფროსი თანაშემწე განსაკუთრებულ დავალებათა მიმართულებით                                                           

2002-2003 წწ - საქართველოს გენერალური პროკურატურა - შსს ორგანოებში მოკვლევის და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის კანონიერებაზე ზედამხედველობის სამმართველოს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში კორუფციის, ნარკოდანაშაულის და ადმინისტრაციულ პოლიციაში მოკვლევის კანონიერებაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი პროკურორი

2001-2002 წწ - საქართველოს გენერალური პროკურატურა - პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს, პროკურატურის ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების პროკურორი

1999-2001 წწ - რუსთავის პროკურატურა - პროკურორის უფროსი თანაშემწე

1995-1999 წწ - რუსთავის პროკურატურა - უფროსი გამომძიებელი

1993-1995 წწ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო - გამომძიებელი

1988 წ - საქართველოს სსრ იუსტიციის სამინისტრო, ონის რაიონის სახალხო სასამართლოს აღმასრულებელი

 

ტრენინგები/სემინარები:

2013 წ - Certificate of Archievment – 2013 Open World Program

07.2009 წ - არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებსა და არასრულწლოვანთა პედაგოგიკასა და ფსიქოლოგიაში სპეციალური კურსი (UNICEF  საქართველო);

12.2004 წ - Course of instruction on countering the proliferation of weapons of mass destruction - Budapest, Hungary

 

ოჯახური მდგომარეობა:

მეუღლე და ორი შვილი