მინისტრის პირველი მოადგილე

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე - ლია გიგაური

 

დაბადების თარიღი: 07.11.1960
 

განათლება

2012-2018. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი ბიზნესისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი, დოქტორანტურა;

2002-2003 აშშ ეკონომიკური განათლების ეროვნული საბჭო (NCEE),  ამერიკის განათლების დეპარტამენტი, „საერთაშორისო ეკონომიკა“- ეკონომიკის სწავლების მეთოდები;

1999-2000 მენეჯმენტის კურსი; მარკეტინგისა და მენეჯმენტის საერთაშორისო ინსტიტუტი (Institute of  Stock Market and Management. Moscow),

1992-1995საქართველოს პედაგოგიურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი,მათემატიკის სწავლების მეთოდები, ასპირანტურა;

1977-(1980)1982 ივ. ჯავხიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი/ი.გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი,  მათემატიკა-ფიზიკის ფაკულტეტი:  

 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები

PH-International, აშშ საქართველოს  გაცვლითი პროგრამა  ექსპერტებისათვის (სამართლებრივი განათლების ფარგლებში2010, 2011წწ; სამოქალაქო განათლების -2016 წ):

ევროკავშირის გაცვლითი პროგრამა Erasmus+. მიწვეული ლექტორი ინსურბიის უნივერსიტეტი (vareze, italia 2015, 2016წწ);

ციურიხის ფედერალური ტექნოლოგიური ინსტიტუტი „ეკონომიკური კვლევის მეთოდები“( 2015, 2009);

„განათლების პოლიტიკა და სტრატეგიული დაგეგმვის პროექტი(პროგრამა “Policy and Strategy for the Development of Education” პოლონეთი. 2009);

„ცვლილებები, IT ინოვაციები და ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი წინსვლისათვის. ბამბერგის უნივერსიტეტი, შვეიცარია. 2008);

კავკასიის განათლების და განვითარების ცენტრი, კონფლიქტების და კომუნიკაციების მენეჯმენტი (2006);

ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების (NIS) უნივერსიტეტი,ინოვაციური სასწავლო სტრატეგიები ეკონომიკური პოლიტიკის კურსში(2005).

 

სამუშაო გამოცდილება

2022წ ივლისიდან- შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე;

2021 - შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მრჩეველი;

 2021 -მსოფლიო ბანკი/ საქართველოს   განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. I2Q პროექტი. ზოგადი განათლების კომპონენტის ხელმძღვანელი;

2020 -შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე;

2018-2021 თბილისის  ღია უნივერსიტეტი. ასოცირებული პროფესორი.

2018-2020 -შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე;

2015-2018- თსუ. ლექტორი. განათლების მენეჯმენტი;

2018 - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე ;

2013-2018 - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე
2012 წ ნოემბერიდან-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ზოგადი განათლების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსი;

2008-2012 -აშშ-საქართველოს სამართლებრივი განათლების პროგრამა - GLSP, PH International, საერთაშორისო პროექტი - ექსპერტი. მოდულების ავტორი და ტრენერი: „სკოლის უსაფრთხოების მართვა“, „დისციპლინური კომიტეტების განვითარება“, „სამართლებრივი განათლება“, „სოციალური მედია სკოლაში“,“„ლიდერობა და ეფექტური კომუნიკაცია“.

2012- საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი, სკოლის დირექტორების ტრენინგის პროგრამის ტრენერი;

2007-2012 ს-სიპ - ქალაქ თბილისის  სსიპ №165 საჯარო სკოლა, დირექტორი;

2005-2012 -კავკაციის აკადემიური  ცენტრი(CAC)  -მენეჯმენტის მიმართულების პროგრამის ხელმძღვანელი;.

2005-2010 უნივერსიტეტი „კავკასიის აკადემიური ცენტრი“; ასისტენტ–პროფესორი;  (მენეჯმენტი,სტრატეგიული დაგეგმვა“).

2004-2011 აშშ-ის ეკონომიკური განათლების ეროვნული საბჭო (NCEE) წარმომადგენლობა საქართველოში, ეკონომიკური განათლების და განვითარების ცენტრი (CEED), აშშ-ის განათლების დეპარტამენტი; სტუდენტური ბიზნეს ოლიმპიადა,  კოორდინატორი, პროფესიული სასწავლებლების რეაბილიტაციის პროგრამა „მეწარმეობის საფუძვლები“, ტრენინგ-მოდულის ავტორი, ტრენერი;

2003-2007„Junior Achievement – საქართველო“ -ტრენერი, (მიმართულება - “საგანმანათლებლო დაწესებულების მენეჯმენტი“, „სკოლის განვითარება და მენეჯმენტი“, „სკოლის დირექტორების განვითარება“, „სკოლის სტრატეგიული მართვა“, „ეკონომიკის მასწავლებელთა განვითარება“)

2006-2008 ბიზნესის კლინიკა (BC) -საჯარო და კერძო სექტორის მართვისა და სტრატეგიული განვითარების კონსულტანტი;

2000-2006 სსიპ - ქალაქ თბილისის  №66 საჯარო სკოლა; პედაგოგი ;

2004– 2005 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ასოციაცია „განათლება, დასაქმება, პროგრესი“ ;

2000-2004 კულტურულ–საგანმანათლებლო ცენტრი „ერუდიტი“ საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი;

1983-2003 ფიზიკის მასწავლებელი სხვადასხვა სკოლებში, უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, სამართლისა და ეკონომიკის სკოლის დირექტორი სასწავლო დარგში;

ავტორი -14 სახელმძღვანელოს, პუბლიკაციების, 10-ზე მეტი ტრენინგ-მოდულის,   8 სალექციო კურსი( ზოგადი და ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის, სკოლის მართვის,  ეკონომიკის, მეწარმეობის, სამოქალაქო განათლების მიმართულებით);

 

ენები

ინგლისური, რუსული