თარიღის მიხედვით:
არქივი: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

თეა ახვლედიანი - უმთავრეს პრიორიტეტად რჩება…
22-12-2020
შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის ფარგლებში უკვე გადავდგით არაერთი პროაქტიული, კონსტრუქციული და ქმედითი ნაბიჯი იმისთვის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოსახლეობამდე მიგვეტანა კონკრეტული სარგებელი
თეა ახვლედიანი - ოკუპაციაზე ჩვენი პასუხი…
22-12-2020
კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოგვარება ჩვენი უმთავრესი ამოცანაა. ამ მიზნით საქართველოს მთავრობა, სოლიდური საერთაშორისო მხარდაჭერით, განაგრძობს თავის მტკიცედ არჩეულ სტრატეგიულ ხაზს, რასაც ერთმნიშვნელოვნად მშვიდობიანი და თანმიმდევრული, მწყობრი, პრაგმატული და პრინციპული პოლიტიკის განხორციელება წარმოადგენს.  
თეა ახვლედიანი - ჩვენი ამოცანაა ახალი მიდგომების…
22-12-2020
მთავრობამ ამ გამოწვევას დაბალანსებული მიდგომით უპასუხა, რომელიც ერთი მხრივ მიმართული იყო ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე ზრუნვისკენ, მეორე მხრივ კი - ეკონომიკურ კრიზისთან გამკლავებისკენ. ყველა დარგი, მათ შორის ჩვენი უწყება, დაუყოვნებლივ გადაერთო პანდემიის გამოწვევების საპასუხო აქტივობებზე, რაც ძირითადად მოსახლეობაზე ზრუნვისკენ იყო მიმართული ჩვენ შემთხვევაში როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ასევე გამყოფი ხაზის მიმდებარედ და ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონში.  
10-11 დეკემბერს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების…
13-12-2020
მოლაპარაკებების მეორე სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, რომელშიც სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენელი მონაწილეობს, დღის წესრიგის სხვა საკითხებთან ერთად, ძირითადად განხილულ იქნა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების უფლებების უხეში დარღვევები, სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტების ჩათვლით, ხელოვნური იზოლაციისკენ მიმართული უკანონო ნაბიჯები, რაც არ შეწყვეტილა პანდემიის ფონზეც ე.წ. „ბორდერიზაციის“, მოქალაქეთა უკანონო დაკავებების და თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვის სახით.  
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში…
10-12-2020
ქართველთა და ებრაელთა მრავალსაუკუნოვანი მეგობრობა, ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებული ურთიერთობები და ჰარმონიული თანაცხოვრება, ჩვენი ისტორიის და საზოგადოებრივი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია.
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის განცხადება…
10-12-2020
საქართველოს ხელისუფლების ხედვა ემყარება დემოკრატიული, თანასწორი და თანაბარუფლებიანი საზოგადოების მშენებლობის პრინციპებს, რომლის მთავარი ღირებულება არის ადამიანი და მისი უფლებები. სწორედ ამ ხედვას და პრინციპებს ეფუძნება და ცხოვრებაში მათ გატარებას ისახავს მიზნად როგორც სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის, ასევე შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკა, რომლებიც ორიენტირებულია ადამიანზე, მისი უფლებების პატივისცემასა და თანაბარი შესაძლებლობების შექმნაზე.  
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში…
09-12-2020
სახელმწიფო მინისტრმა ისაუბრა პროექტის მნიშვნელობაზე, რომელიც მიზნად ისახავს ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში მოსახლეობის ინფორმირებას და ცნობიერების ამაღლებას კორონავირსუთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რაც განსაკუთრებით აქტუალურია ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციისა და მოქმედი რეგულაციების ფონზე. თეა ახვლედიანმა ხაზი გაუსვა, რომ მოხალისეთა ჯგუფის გადამზადება მიმდინარეობს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ ახლახან დაანონსებული რამდენიმე კომპონენტიანი კამპანიის ფარლგებში, რომელიც ასევე რამდენიმე ეტაპად ხორციელდება.  
ქვემო ქართლში მცხოვრებ ობოლ ბავშვებს საკვები…
04-12-2020
თეა ახვლედიანის განცხადებით, სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინიციატივით წამოწყებული სოციალური კამპანია ასევე განხორციელდება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სხვა რეგიონებშიც, რაც სამცხე-ჯავახეთისა და კახეთის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ დედ-მამით ობოლ ბავშვებს კოვიდპანდემიის შედეგად შექმნილ მდგომარეობას გარკვეულწილად შეუმსუბუქებს.  
თეა ახვლედიანმა საქართველოში აზერბაიჯანის…
01-12-2020
შეხვედრისას, საქართველოში საქმიანობის შემდგომი გეგმების კონტექსტში, ელჩმა სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან შესაბამისი მიმართულებებით სამომავლო თანამშრომლობის განვითარების თვალსაზრისით წინადადებები წარმოადგინა